Behandlingar

 KS – Kraniosakral Terapi

Detta är en hollistisk behandling för hela kroppen som kan göra skillnad. Det har inverkan på vävnader, skelett, nervsystem och inre organ. Kraniosakral terapi är en internationellt erkänd och väl etablerad metod som utvecklats ur osteopatin. Behandlingen är mjuk och varsam där syftet är att hjälpa kroppens förmåga till självläkning. Med lätta kontakter och tekniker hittas problemområden som behandlas. Jag som terapeut lättar på spänningar och låsningar i vävnaderna och det leder till att skelett, muskler, leder och organ kan återgå till normalt läge och bättre rörelseförmåga. Det ger en ökad blodcirkulation och en positiv inverkan på centrala- och perifera nervsystemet.

För hästen kan problem bero på en sned ryttare och det kan vara av stor betydelse att även ryttaren får behandling.

Hundar har ofta problem i rygg och nacke pga ryck och drag i koppel, långvarig felbelastning och det kan få stora konsekvenser i hela kroppen.

Även vi människor går omkring med olika belastningsproblem som påverkar oss negativt och denna behandlingsform är väldigt välgörande för en trött, öm och stressad kropp.

 Behandlingen kan hjälpa till vid tex

–       Rörelsetörningar

–       Spänningar och smärta

–       Ovilja att utföra vissa rörelser

–       Beteende avvikelser

–       Stressrelaterade problem

–       Rehabilitering

–       Förebyggande

Hundfysioterapibehandling

Innefattar massage, stretching, rehabilitering och jag kan även hjälpa till med foderfrågor. Massage ökar även den blodcirkulationen och rörligheten i vävnader som erkänt ökar välbefinnandet och allmänna hälsan och kan öka prestationsförmågan med upp till 20%.

Pris

650:- / behandling

Resekostnader: 30:-/mil

Endast kontant betalning gärna via Izettle och jag har F-skatt.

Healing

Healing är en behandlingsmetod som löser upp energiblockeringar i kroppens egna energifält. Blockeringar kan uppstå av flera olika anledningar och påverkar oss ofta negativt. Genom att balansera och aktivera alla kroppens 7 schakran, energicenter, genom healing uppnås balans i hela kroppen. Du får en starkare aura som speglar kroppens välmående.

Pris

650:- / behandling

Distansbehandling: 100:-